Rezultate ale activității
Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare
din perioada 2014-2018
 
 
Portofoliu de contramăsuri medicale împotriva amenințărilor CBRN
 
1. Prototipul de laborator al seringii autoinjectoare pentru administrarea antidoturilor în cazul expunerii la agenți CBRN;
2. Demonstratorul tehnologic al trusei individuale de prim ajutor în cazul expunerii la agenți CBRN;
3. Documentație de implementare a standardului AMedP 7.1. privind contramăsurile medicale în cazul expunerii la agenți chimici de război;
Condițiile specifice mediului de securitate actual includ amenințări privind expunerea la agenți chimici (terorism și război asimetric). Sunt necesare măsuri imediate de contracarare a efectelor toxice asupra populației sau personalului instituțiilor implicate în răspunsul la evenimente CBRN. Pentru a crește  șansele de supraviețuire a fost dezvoltată o trusă individuală de prim ajutor (în conformitate cu recomandările STANAG 2871 CBRN-Med – First aid material for chemical injuries). Trusa individuală de prim ajutor integrează și prototipul funcțional al seringii autoinjectoare pentru antidoturi.
Utilitate: În cazul accidentelor tehnologice ce implică substanțe din grupa organofosforicelor (unele utilizate ca insecticide) sau acte de terorism și atac chimic.
Utilizatori potențiali: Unități „first responder” în cazul intervenției în focar atât pentru protecția proprie cât și pentru acordarea primului ajutor personelor afectate (IGSU, SRI, SPP).
 
 
Portofoliu de metode standardizate de diagnostic și monitorizare
a evoluției stării de sănătate a personalului expus la agenți CBRN

       Portofoliul cuprinde:
 1. Metode moderne pentru identificarea unor agenți biologici din Anexa B STANAG 4632 - Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella tularensis, Borrelia burgdorferi, Vibrio cholerae, virusul encefalitei hemoragice Crimeea Congo,  virusul encefalitei transmisă de căpușe.
 • Real time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR/q-PCR) pentru bacterii și virusuri ADN, revers-transcription - Polymerase Chain Reaction (rt-PCR) pentru virusuri ARN, analiză cantitativă, rapidă, care poate returna din produse biologice  gradul infectării cu un anumit germen.
 • Matrix Assisted Laser Desorbtion and Ionisation Time of Flight - MALDI TOF, pentru bacterii în formă vegetativă sau sporulată, identificare rapidă de specie (uneori și gen) cu înaltă sensibilitate și specificitate.
 • Proba de certitudine pe cobai, pentru antrax și alți agenți patogeni, în biobaza securtizată nivel 2.
AEP 10 prevede utilizarea metodelor de mai sus, validarea făcându-se prin utilizarea a două metode concomitent.
2. Metode de separare și identificare a compușilor chimici de interes medico-militar și procedură de evaluare biomedicală în cazul expunerii la agenți chimici.
 • Metodă analiticã gaz-cromatografică cuplată cu spectrometrie de masă (GC/MS) de screening toxicologic urinar prin detecția metaboliților liberi ai compușilor organofosforici și organocarbamați (biomarkeri ai expunerii).
 • Metodă fotometrică rapidă de evaluare a activității enzimatice a acetilcolinesterazei eritrocitare și butirilcolinesterazei plasmatice în probe de sânge periferic, ca biomarkeri ai expunerii la compuși organofosforici și organocarbamați.
 • Procedură de evaluare biomedicală în cazul expunerii la agenți chimici.
3. Metode de dozimetrie biologică pentru evaluarea efectelor expunerii la radiații ionizante:
 • Metoda Comet-Single cell gel electrophoresis (evidențierea rupturilor ADN post iradiere, proporțională cu doza, tehnică rapidă care permite analiza unui volum mare de probe).
 • Cariotiparea (evidențierea de modificări structurale induse de iradiere pe cromozomi metafazici limfocitari), tehnică lentă care reliefează riscul pe termen lung a radiațiilor asupra pacientului iradiat.
 • Tehnica de imunfluorescență (evidențierea focilor H2AX în nucleul limfocitelor din sângele pacienților potential iradiați).
 • Detecție micronuclei - prezența micronucleilor celulari post iradiere, pe preparatul de limfocite din sange periferic, tehnică rapidă care permite analiza unui volum mare de probe.
În catastrofe sau evenimente ce depășesc capacitățile de procesare ale laboratoarelor trebuie realizate proceduri de triaj complexe bazate pe manifestări clinice, factori epidemiologici de susceptibilitate, teste rapide de identificare utilizabile în teren (pentru bacterii, virusuri și toxine).
Pentru confirmarea finală a diagnosticului trebuie să se coreleze datele clinice, paraclinice și epidemiologice.
Utilitate: metodele din cadrul portofoliului pot fi utilizate pentru detecția și identificarea unor  agenți din sfera CBRN care pot afecta populația sau forțele din instituțiile SNAOPSN, în urma unor evenimente produse de atacuri teroriste sau conflicte asimetrice, epidemii, catastrofe naturale, sau accidente tehnologice.
 Utilizatori potențiali: instituții din SNAOPSN care sunt implicate în gestionarea evenimentelor cu o componentă CBRN, inclusiv în atacuri teroriste, epidemii, pandemii, crize biologice, accidente industriale, iradiere.
 
 
Sistem pentru simularea constructivă a atacului biologic cu antrax și
              logistica contramăsurilor medicale
     
      Sistemul, conceput în premieră în Armata României, poate crea scenarii privind efectele unui atac biologic cu antrax pentru orice localitate.
      Simulările au ca rezultat:
- estimarea numărului de victime în cazul unor scenarii fictive de atac biologic și /sau bioterorist cu antrax, asupra diferitelor tipuri de obiective strategice, în contextul unui atac terorist sau războiului hibrid cu componentă biologică;
- estimarea necesităților de spitalizare, de aprovizionare sanitar-farmaceutică și de evacuare în diferite situații, conform unor scenarii prestabilite în context strategic;
- simularea evacuării terestre a bolnavilor grav spre unitățile medicale de boli infecto-contagioase;
- simularea evacuării aeriene a bolnavilor foarte grav, spre unitățile medicale de boli infecto-contagioase;
- simularea aprovizionării și reaprovizionării cu medicamente și materiale sanitar-farmaceutice de la principalele fabrici și depozite farmaceutice (private și de stat).
În cadrul cercetărilor s-au realizat următoarele:
- un portofoliu de informații teoretice despre bolile cauzate de agenții biologici listați de UE;
- scheme de protecție medicală pentru profilaxie și tratament curente și a celor specifice recomandate de EMEA;
- proceduri naționale pentru protecția medicală împotriva agenților de război biologic, conform STANAG 2242, după modelul MApN;
- Ghid pentru evaluarea amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor bioteroriste și Caiet documentar pentru cunoașterea și evaluarea amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor biologice.
Utilitate:
- estimarea realistă, de ansamblu, a posibilelor consecințe ale unui atac biologic (fictiv) și a amplitudinii contramăsurilor medicale pentru bolile cauzate de Agenți Biologici de Război (ABR) care nu sunt contagioase;
- planificare logistică în cazul unui atac cu spori de Bacillus anthracis de către structuri medicale militare și civile;
- exerciții de intervenție medico-militară în caz de atac biologic;
- instruirea și antrenarea structurilor cu atribuții în răspunsul la situații de criză biologică, sistemului medico-militar;
- cursuri pentru personalul implicat precum și pentru studenți, sau de pregătire postuniversitară.
Analiza situației cu riscurile și amenințările existente la ora actuală pe continentul european și nu numai, impune necesitatea creării unei infrastructuri, capabile să reacționeze rapid și cu eficiență în cazul unui atac bioterorist. În acest context, modelarea constructivă pentru planificarea intervenției conduce la creșterea capacității de reacție și răspuns a structurilor implicate. 
Utilizatori potențiali:
-structuri din Sistemul Național de Apărare și Securitate (SPP; SRI, IGSU);
-structuri specializate ale Ministerului Sănătății, implicate în gestionarea situațiilor de criză biologică; 
-structuri specializate în apărarea CBRN ale MApN;
-structuri de planificare, doctrină și cercetare.
Cercetările au fost realizate în colaborare cu Centrul de Instruire prin Simulare / Universitatea Națională de Apărare (CISM / UNAp), actual Centrul pentru Jocuri de Război și Experimentări Doctrinare / Statul Major al Apărării (CJRED / SMAp), în cadrul unui proiect multianual din Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare al MApN, derulat în perioada 2014-2017.
 
 
Kit multiplex REAL TIME multiplex PCR pentru detecția și identificarea unor agenți biologici virali
(virusul Encefalitei de căpușă și virusul Febrei Hemoragice Crimea-Congo) și bacterieni (Borrelia burgdorferi sl., Francisella tularensis)
 
   TicKitqPCR® - Kit de identificare moleculară pentru detecția acizilor nucleici (ADN, ARN) ai principalelor microorganisme transmise de căpușe (Borrelia burgdorferi sl., Francisella tularensis, virusul Encefalitei de căpușă și virusul Febrei Hemoragice Crimea-Congo) bazat pe o concepție nouă, aflat sub brevetare.
Utilitate: Kit-ul poate fi utilizat pentru detecția calitativă și cantitativă a prezenței genomurilor de Borrelia burgdorferi sl., Francisella tularensis, virusul Encefalitei de căpușă și virusul Febrei Hemoragice Crimea-Congo, în probe biologice diferite (sânge, lichid cefalorahidian, țesuturi animale-rezervor, ex. căpușe -ixodide-, tânțari) prin tehnica Real-Time PCR, folosind sonde moleculare stabile la temperatura mediului ambiant (majoritatea sondelor din comerț necesită păstrarea la temperaturi de -80°C, greu de asigurat). Kitul poate fi folosit pe aparate Real Time PCR, deplasate chiar în focarul epidemic.
Utilizatori potențiali: (după brevetare și punerea pe piață de către agentul comercial partener)
- structuri din SNAOPSN care gestionează situații de urgență de tip epidemic (IGSU) sau atacuri teroriste (SRI, SPP);
- Ministerul Sănătății
- Laboratoare de diagnostic uman și veterinar
- Centre de cercetare științifică (civile și militare)
Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului nr. 295/2014, finanțat prin Planul Național de Cercetare și Inovare al Ministerului Educației Naționale, consorțiul de cercetare fiind format din: Institutul Cantacuzino (coordonator), Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară  și Societatea Novaintermed.

Procedură  pentru diagnosticul microbiologic al infecțiilor cu
Clostridium difficile toxigen
 
   Procedura este utilă în efectuarea screeningului pentru identificarea Clostridium difficile în areale în care s-au produs calamități cu afectarea siguranței alimentare și a apei potabile, în care normele comune de igienă devin greu de aplicat, precum și în cazul manifestării unor focare epidemice, pentru limitarea extinderii etc.
Utilizatori potențiali:
 • structuri din SNAOPSN care gestionează situații de urgență sau atacuri teroriste (IGSU SRI);
 • Ministerul Sănătății.
 
Procedură pentru identificarea și caracterizarea tulpinilor de Staphylococcus aureus MRSA
prin tehnici PCR și secvențiere automată de acizi nucleici  

  Procedura este utilă în controlul circulației tulpinilor bacteriene de Staphylococcus aureus MRSA izolate din infecții nosocomiale sau în calamități unde condițiile pot conduce la raspândirea unor asemenea germeni și agravarea situației.
Utilizatori potențiali:
 • structuri din SNAOPSN care gestionează intervenția în calamități IGSU;
 • Ministerul Sănătății.
 
 
Concepția medico-militară și schiță de proiect pentru realizarea unui container medicalizat pentru transportul persoanelor infectate cu agenți biologici deosebit de periculoși
 (pentru intervenția medicală în epidemia de Ebola și alte evenimente epidemiologice cu agenți biologici din grupul de risc 3 și 4)
 
   În situația internațională actuală care impune întărirea măsurilor de securitate națională, inclusiv în domeniul CBRN, este necesară implementarea unor metode de transport a persoanelor afectate/suspecte de a fi infectate, alături de o capacitate de  expertiză bazată pe implementarea unor tehnologii "cutting edge" de diagnostic, tratament profilactic, aspecte privind mecanismul de acțiune în bolile infecțioase, mijloace terapeutice de contracarare a efectelor agenților biologici și supraveghere epidemiologică.
Utilitate: Transportul persoanelor afectate / suspecte de a fi infectate cu agenți biologici din grupul de risc 3 și 4, în cazul unor epidemii sau atacuri teroriste cu componentă biologică.
 Utilizatori potențiali:
 • structuri din SNAOPSN care gestionează situații de urgență sau atacuri teroriste (IGSU, SRI, SPP);
 • Ministerul Sănătății.
Protocoale terapeutice specifice pentru agenți biologici de război (BWA)
 
  Protocoalele pot contribui la îmbunătățirea protecției medicale a personalului din teatrele de operații și a populației civile în cazul folosirii agenților / armelor biologice sau terorism prin profilaxie și tratament specific.
Utilizatori potențiali:
 • Ministerul Sănătății.
 
Testarea eficienței de decontaminare
 
    CCSMM poate verifica eficiența decontaminării personalului sau a unor produse/obiecte suspecte de contaminare chimică sau biologică.
Metodele au fost utilizate și pentru investigarea capacității de decontaminare a "Trusei individuale de decontaminare imediată" – TIDI, compatibilă cu cerințele standardelor NATO. Testarea trusei realizate de CCȘABRNE a fost efectuată în cadrul Planului Sectorial de Cercetare dezvoltare al MApN.
 Utilizatori potențiali:
 • structuri din SNAOPSN care gestionează situații de urgență sau atacuri teroriste (IGSU, SRI, SPP);
 • Ministerul Sănătății.
 
Procedură de lucru de screening molecular pentru virusul West Nile la donatori
 
    Procedura de lucru asigură testarea produselor de sânge cu scopul de a menține calitatea și securitatea transfuzională, în cazul apariției pe teritoriul național a unor cazuri de boală neuroinvazivă la om cu virusul West Nile. Pentru limitarea efectelor în cazul apariției unei epidemii cu virus West Nile,  pe lângă măsurile cu caracter general (măsuri de control al vectorilor și educarea populației în ceea ce privește autoprotecția și cooperarea la programele de prevenție), este necesară stabilirea unor măsuri specifice în domeniul transfuziei sanguine. Testarea pentru virusul West Nile nu este realizată în mod curent pentru produsele de sânge și alte derivate biologice.
Utilitate: Tehnologia Real Time PCR poate fi utilizată cu succes pentru screeningul molecular al virusului West Nile la donatori sau la persoanele suspectate de infectare.
Utilizatori potențiali:
 • structuri din SNAOPSN care gestionează situații de urgență sau atacuri teroriste (IGSU, SRI);
 • Ministerul Sănătății.
                       ʺDezvoltarea portofoliului de contramăsuri medicale împotriva amenințărilor CBRN prin cercetare experimentalăʺ
Director proiect: Dr.medic Cristina Anca Secară C.S.III
Echipa de lucru: Col. medic Drd. Pătrinichi Bogdan C.S.III;  Dr.ing. C-tin Drăghici C.S.I; Dr.Marius Necsulescu C.S.I;  Dr. medic Popa Adrian Claudiu; Biolog spec. Dr Simona Bicheru C:S:III; Biolog spec. drd.  Gabriela Dumitrescu; Drd. Farm. Razvan Neagu  C.S., Dr. medic Oana Cristina Voinea; Biolog Cerasela Haidoiu;  Ing.Ionuț Dumitrache; Chim.Cristiana Cosmescu.
    Centrul de Cercetări Științifice Medico Militare a dezvoltat prin Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare al M.Ap.N (2017-2019) seringa autoinjectoare pentru antidoturi la nivelul tehnologic de prototip validat în laborator. (TRL 4)
Scopul proiectului
     Proiectul răspunde nevoii de cercetare a beneficiarului (M.Ap.N) privind ˮasigurarea în cantitate suficientă a echipamentului îmbunătăţit de apărare CBRN şi instrucţie pentru facilităţile cheie de comandă şi control şi pentru trupele dislocabile în teatrele de operaţiiˮ prin proiectarea unui prototip optimizat al seringii autoinjectoare pentru antidoturi.
   Obiective științifice și tehnologice:
        Obiectiv general:
- Creșterea nivelului de protecție medicală individuală a trupelor dislocabile în teatrele de operații în cazul unui atac chimic cu toxice neuroparalitice prin dezvoltarea portofoliului de contramăsuri medicale în cazul expunerii la agenți CBRN.
     Obiective specifice:
- Optimizarea  prototipului seringii autoinjectoare prin proiectarea unor elemente inovative;
-Testarea în laborator a prototipului seringii autoinjectoare pentru antidoturi pentru a face față la condițiile operaționale rezistența la factori de mediu specifici, eficiența și siguranța utilizării de către personalul instruit.
Agenții chimici neuroparalitici sunt compuși organofosforici extrem de toxici având proprietatea de a inhiba ireversibil acetilcolinesteraza eritrocitară. Contramăsurile medicale se  referă la administrarea atropinei, a unei oxime reactivatoare de colinesterază și a unui anticonvulsivant. Necesitatea administrarii rapide și facile precum și a unui timp scurt de absorbție a substanțelor active a condus la utilizarea seringii autoinjectoare de către armatele țărilor membre NATO. Aceasta este un dispozitiv medical constituit din autoinjectorul propriu zis și formularea farmaceutică. Formulările utilizate în aceste injectoare sunt administrate în mod specific pentru prevenirea efectelor severe ale intoxicației cu agenți chimici neuroparalitici.
     Proiectul prezintă o importanță strategică pentru armată întrucât un astfel de dispozitiv nu se fabrică în țară, iar importul este dificil sau imposibil de realizat. Impactul proiectului va fi reprezentat de creșterea nivelului și calității contramăsurilor medicale specifice prin includerea seringii autoinjectoare în trusa de prim ajutor antichimic.
      În proiectarea autoinjectorului, au fost considerate câteva elemente:
 • utilizarea dispozitivului trebuie să fie simplă, intuitivă;
 • dispozitivul trebuie să fie prevăzut cu elemente de siguranță care să blocheze declanșarea accidentală a injecției;
 • să fie prevăzut cu elemente de siguranță care să prevină contaminarea soluției injectate și a acului;
 • să fie capabil să injecteze un volum de substanță de 1 ml, respectiv 2 ml;
 • componentele dispozitivului să poată fi fabricate cu un cost accesibil.
    Având în vedere cerințele enumerate anterior, a fost proiectat un autoinjector cu arc, prevăzut cu elemente de siguranță care previn contaminarea și declanșarea accidentală a dispozitivului. În timpul proiectării, componentele mecanismului de declanșare au fost realizate prin fabricație aditivă, iar rezultatele testării acestora au fost utilizate la îmbunătățirea proiectului. În final a fost realizat un prototip funcțional, capabil de a injecta substanța dorită. Carpula care conține substanța de injectat are o capacitate totală de 3 ml putand fi incarcata cu diverse volume in functie de necessitate. Mecanismul de declanșare este cel care permite injectarea controlată a substanței la apăsarea vârfului cartușului de zona în care se dorește a fi efectuată injecția.
       Spre deosebire de alte soluții de autoinjector existente, soluția prezentată nu utilizează elemente de ghidare lineare pentru cartușul în care este fixată carpula, fapt ce reduce complexitatea pieselor componente
 
 
Fig.1 Prototipul realizat în laborator
  Testarea în laborator a prototipului seringii autoinjectoare pentru antidoturi s-a executat pentru validarea nivelului tehnologic TRL 4. Referința pentru testele de rezistență a materialelor a fost reprezentată de standardul Armaments and Defence Technology Agency Pentru testarea autoinjectorului PC-/IIM s–au executat testari pe un lot format din 6 carcase de autoinjector și 6 carpule testate pentru următorii parametrii:
   Rezistența carcasei
     Carcasa conține piesele injectorului și are rolul de a proteja carpula și substanța de injectat în timpul stocării și utilizării. Forța necesară distrugerii carcasei a fost determinată prin măsurători experimentale repetate. Două materiale diferite au fost testate: PCABS și aluminiu. Se consideră că piesele din aluminiu nu suportă modificări semnificative prin procesul de îmbătrânire. Testele au fost realizate pe o mașină de încercări INSTRON 8801, cu un poanson de 30 mm diametru.
  Rezistența carpulei în carcasă
      Prin măsurători experimentale a fost determinată forța maximă pe care o poate suporta auto-injectorul până la deteriorarea carpulei.
 Forța de activare a injectorului
      Auto-injectorul este activat prin tragerea cuiului de siguranță. Forța necesară activării a fost determinată prin măsurători experimentale repetate. Viteză testare: 60 mm/min Temperatura de testare 24 grade Celsius.
   Forța de declanșare a injectorului
   Auto-injectorul este declanșat prin apăsarea părții frontale. Forța necesară declanșării a fost determinată prin măsurători experimentale repetate.la o viteză de 60 mm/min. Temperatura de testare 24 grade Celsius.
  Forța arcului Auto-injectorul funcționează prin acțiunea unui arc elicoidal de compresiune. Forța arcului a fost determinată prin comprimarea repetată a acestuia (3 repetări) pe o distanță de 70 mm.
  Evaluarea eficienței de administrare prin testarea invitro și in vivo a volumului injectat
         Prototipul asamblat al dispozitivului auto-injector a fost testat în laborator, efectuându-se o serie de injecții cu ser fiziologic amestecat cu o substanță contrastantă, precum cerneală de tuș sau iod. Pentru a evidenția injecția au fost injectate diverse obiecte cum ar fi pungi de perfuzie cu glucoză, pentru a determina gradul de penetrare al acului și injectarea substanței. Procedura de injectare a fost filmată în timp real și în slow mode pentru analiza ulterioară. Carpula cu substanță injectabilă a fost cântărită înainte și după injecție, măsurându-se cantitatea de substanță eliminată în timpul acționării dispozitivului. Pentru acest experiment au fost utilizați 2 iepuri masculi cu greutate de aprox. 2 kg. Substanța a fost injectată cu ajutorul seringii autoinjectoare în regiunea superioară a coapsei. Carpulele a fost umplute cu atropina și respectiv obidoximă (Toxogonin).
         În urma  injectării,  volumul rezidual a fost de aprox. 0,4 ml, încadrându-se în standardele admise.
   Evaluarea eficienței antidotice prin injectarea cu ajutorul seringii autoinjectoare
   Studiile in vivo pe model experimental au implicat următoarele subactivitați: alcătuirea loturilor de animale; administrarea unor doze toxice de paraoxon (compus organofosforic stimulant al agenților chimici neurotoxici); administrarea antidoturilor (atropină obidoximă);  recoltarea la 60 minute după intoxicație și tratament a 1 ml sânge total pe anticoagulant; măsurarea colorimetrică a acetilcolinesterazei eritrocitare (AChE), enzimă implicată în mecanismul toxicității agenților chimici neurotoxici,  printr-o micrometodă standardizată cu ajutorul analizorului SECURETEC;
înregistrarea la 60 minute și 24 ore a semnelor de intoxicație și a mortalității;
  Sterilizarea cu raze gama a unui lot din carpule preumplute și a acului din interior a fost executată în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei departamentul IRASM.
    Condiții de testare
   Probele au fost iradiate în scopul sterilizării cu raze gama (sursă Co-60) cu o doza de min.25kGy  utilizând iradiatorul SVST  Co-60-B la o temperatură de 23-30 grade Celsius.
   Controlul sterilității s–a realizat la Centrul de Medicină Preventivă al M.Ap.N.. În urma analizelor specifice s-a constatat ca probele au fost sterilizate corect.
   Testarea in vivo pe animal de laborator:
    S-au efectuat testări ale administrări pe șobolan Wistar și iepure. Administrarea obidoximei cu proprietăți reactivatoare a AchE a determinat inhibișia AchE de 24±2,7%; Administrarea antidoturilor separat cu seringa autoinjectoare a determinat inhibiția AchE de 11,78 ± 2,1%; Dublarea dozei de paraoxon administrata urmată de tratamentul antidotic a evidentiat valori mai mici ale inhibiției AchE (36,52± 4,3%;) în cazul administrarii separate a antidoturilor cu seringa autoinjectoare fata de administrarea în aceeaşi seringa de 1 ml (46,52 ± 1,9%);
 • Au fost parcurse următoarele etape pentru realizarea dispozitivului de auto-injectare: Formularea cerințelor dispozitivului, analiza soluţiilor existente pe piaţă, proiectarea unui prototipului inovativ, realizarea prototipului, testarea funcţionării prototipului inclusiv in vivo (pe animal de laborator).
 • Conceptul tehnologic a fost formulat şi demonstrat, dispozitivul a fost testat experimental şi a fost validată funcţionarea corespunzătoare a tuturor componentelor dispozitivului în condiţii de laborator. Prin urmare, considerăm că nivelul de maturitate tehnologică al prototipului realizat și testat în proiect TRL 4.
 • Prototipul de autoinjector realizat în cadrul proiectului prin printare 3D este funcțional și poate constitui un punct de plecare pentru transferul tehnologic și producția de serie în România  conducând la siguranță a aprovizionării și independența față de importuri.
 • Caracterul inovativ al proiectului este evidentiat explicit prin text și desene în  cererea de finantare. Procedura de depunere a unui brevet de inventie pentru prototipul validat in laborator TRL 4 este in curs. Solutia tehnica este promovata pentru protectie prin brevet de inventie printr o procedura specifica de catre   M.Ap.N care detine proprietatea intelectuala
   
  
 
 
Director Proiect
P.c.c. Dr. Secară Cristina CSIII
Top