Prezentare generală

     Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare desfășoară activități de cercetare științifică experimentală în domeniul agenților CBRN, conformă cu rigorile științifice și reglementările specifice naționale. Cercetările/studiile se finalizează în principal prin metodologii de identificare, diagnostic, profilaxie și tratament. O atenție deosebită se acordă studierii unor antidoturi specifice pentru supraviețuire și tratament de urgență în teatrele de operații, în cazul unor atacuri teroriste sau în contextul unor accidente tehnologice.
     Activitatea Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare se desfășoară într-un context socio-economic particular, creat de subestimarea de către societatea civilă a pericolului și dimensiunii amenințărilor CBRN pe de o parte și de particularitățile cercetării, producerii și administrării antidoturilor datorită costurilor ridicate pe de altă parte. În acest context, trebuie să țină cont de faptul că OMS recomandă statelor lumii să-și asigure prin măsuri proprii necesarul de antidoturi și vaccinuri, atât pentru consumul curent cât și pentru situații de criză.
 
     Activitatea de cercetare științifică se desfășoară prin derularea de proiecte/lucrări de cercetare științifică incluse în:
            a) Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al M.Ap.N. (coordonat de către Departamentrului pentru Armamente prin Direcția Tehnică și Programe de Inzestrare), planul care conține proiecte/lucrări de cercetare de interes prioritar pentru fiecare domeniu cu specific CBRN și urmărește realizarea obiectivelor din Strategia Națională de Apărare;
            b) Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare;
            c) Planul intern de cercetare-dezvoltare în domeniul medicinei militare, aprobat de șeful Direcției Medicale;
            d) Colaborări cu mediul academic și economic.
 
     CCSMM desfășoară activități de cercetare științifică medico-militară având ca obiectiv creșterea nivelului de protecție medicală CBRN și a rezistenței la stres polietiologic prin elaborarea de studii, metode/metodologii de diagnostic, scheme terapeutice și de profilaxie specifică și dezvoltarea de mijloace biomedicale pentru menținerea stării de sănătate, protecție și performanță în condiții operaționale prin:
- elaborarea de metode și mijloace pentru protecția medicală contra efectelor armelor biologice și cu toxine și menținerea capacității de intervenție medico-militară în situații de criză biologică (război/accident biologic, bioterorism, epidemie, epizootie etc);
- perfecționarea mijloacelor de diagnostic și tratament al bolii de iradiere pentru îmbunătățirea protecției medicale a personalului militar și a populației civile, împotriva efectelor expunerii  la radiații ionizante/radionuclizi;
- elaborarea de metode pentru creșterea nivelului de protecție antichimică a trupelor și populației civile, în teatrele de operații și în timp de pace;
- elaborarea de metode pentru creșterea performanțelor fizice și psihice și a capacității de adaptare a personalului militar expus unor condiții ostile de mediu, specifice teatrelor de operații;
- elaborarea de metode in vitro/ex vivo pentru identificarea unor compuși cu aplicații farmaceutice, utilizabili în protecția CBRN a militarilor și populației civile.
Top