Prezentare generală

     a) Secția protecție medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice, desfășoară activități de cercetare dezvoltare, în scopul protecției medicale a personalului militar și populației civile față de atacul cu arme biologice, în contextul unor acțiuni bioteroriste, criză biologică și/sau incidente/accidente biologice. Elaborează metode și mijloace de diagnostic precoce, profilaxie a îmbolnăvirilor și ghiduri terapeutice pentru tratamentul stărilor patologice determinate de agenți biologici;

     b) Secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante desfășoară activități de cercetare dezvoltare, în scopul prevenirii, diagnosticării și tratamentului bolii de iradiere produsă prin expunere la radiații ionizante sau consecutivă contaminării cu radionuclizi;  elaborează și perfecționează mijloacele de protecție medicală și/sau decontaminare a personalului militar și a populației civile, expuse la radiații ionizante/radionuclizi;

     c) Secția toxicologie - farmacologie  și protecție medicală împotriva efectelor STL desfășoară activități de cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniile toxicologie și farmacologie experimentală și toxicologie clinică, prin elaborare de metode de diagnostic și contramăsuri medicale împotriva efectelor agenților chimici și a altor substanțe periculoase sau de abuz; screening toxicologic, testarea  corelațiilor PK-PD;

     d) Secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală desfășoară activități de cercetare dezvoltare împotriva efectelor stresului fizic și psihic prelungit, studiază efectele unor agenți din spectrul CBRN și al stresului polietiologic, la nivelul sistemului nervos realizând activități de cercetare fundamentală cu scopul identificării unor biomarkeri asociați leziunilor induse la nivel molecular, celular și tisular; cercetări privind modificările neurobiochimice din PTSD și alte tulburări de comportament;

     e) Secția de biofarmacie și biotehnologie - desfășoară cercetări biofarmaceutice pentru condiționarea și obținerea stabilității compușilor activi sau a combinațiilor farmaceutice utilizate ca antidoturi și pentru elaborarea de metode și metodologii privind noi forme farmaceutice cu eficacitate antidotică superioară. Antidoturile si medicamentele dezvoltate sunt testate numai la nivel preclinic. Efectuează cercetări  în domeniul medicinei regenerative și terapiilor celulare. Obtinerea de molecule cu potențial terapeutic și testarea in vitro a acestora.
Top