Repere actuale

            Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare este structura subordonată Direcției Medicale, specializată în cercetarea științifică în scopul creșterii protecției medicale împotriva efectelor agenților CBRN (Chimici, Biologici, Radiologici, Nucleari), pentru optimizarea contramăsurilor medicale și a capabilităților necesare apărării.
 
            Principalul obiectiv al instituției este creșterea nivelului de protecție medicală împotriva efectelor agenților CBRN și a rezistenței la stres polietiologic prin elaborarea de studii, metode/metodologii de diagnostic, scheme terapeutice și de profilaxie specifică și dezvoltarea de mijloace biomedicale pentru menținerea stării de sănătate, protecție și performanță în condiții operaționale.
Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare este atestat ca instituție de cercetare științifică prin Decizia nr. 9806/2008, emisă de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și este înregistrat în Registrul potențialilor contractori cu cod CAEN 7219 „Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie/cercetare-dezvoltare în științe medicale” și  în conformitate cu OG. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, desfășoară activități de cercetare științifică fundamentală și aplicativă (dezvoltare experimentală și inovare).
Activitatea este coordonată de consiliul științific al unității, constituit în conformitate cu art.12 din OG. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare; consiliul funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare și dispozițiilor legale în vigoare.
 
            În contextul internațional actual, Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare își desfășoară activitatea ținând cont de următoarele aspecte:
- apartenența la NATO a redus riscul amenințărilor armate la adresa României, dar rămân actuale pericolele teroriste sau cele provenite din dezvoltarea armelor de distrugere în masă în unele state, elemente care pot genera agresiuni de tip asimetric;
- riscul utilizării agenților chimici, biologici și nucleari este în creștere, ca urmare a instabilității politice, economico-sociale, mișcărilor religioase și încălcării drepturilor omului;
- urmare a atacurilor teroriste din ultimul deceniu, Uniunea Europeană a adoptat o atitudine proactivă, constând în revizuirea sistemelor de protecție existente, în scopul reducerii amenințărilor la adresa sănătății publice. Principalele obiective în acest domeniu vizează colaborarea statele membre în evaluarea riscurilor, în sistemul de avertizare și intervenție rapidă, precum și la prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase. Se urmărește ca în situația în care astfel de accidente se produc, consecințele asupra sănătății publice și mediului să fie limitate într-un mod uniform și eficient, la nivelul întregii uniuni;
- contextul internațional impune existența unei structuri specializate, România ca stat membru NATO și UE asumându-și obligația de a asigura existența unor structuri și a infrastructurii necesare pentru furnizarea de securitate în domeniul protecției medicale CBRN.
Top