Centrul de Cercetari Științifice Medico-Militare -- Autoevaluare 2018

      Mar?i, 15 ianuarie 2019, în sala de ?edin?e a CMDTA, s-a desf??urat autoevaluarea activit??ii pentru anul 2018, prezentat de comandantul Centrului de Cercet?ri ?tiinâifice Medico-Militare, colonel.medic dr. Radu HERTZOG.
      Activitatea s-a desf??urat în prezenâa gl.bg. medic Ionel OPREA, ?eful Direc?iei Medicale a Ministerului Ap?r?rii Na?ionale.
 
 
Top